Om

Utkiken Projekt

Ett projekt- och byggledningsföretag som du kan lita på.

 

Utkiken Projekt

Vi kan hjälpa till med det mesta

 

Framgång i ett byggprojekt beror på många olika delar: god förståelse för beställarens önskemål, god förståelse för branschens möjligheter och problem, ett stort kontaktnät inom bygg- och fastighetsbranschen, god planering med avseende på resurser och tider samt inte minst viktigt, lyhördhet.

Allt detta kan vi hjälpa till med. Överallt

 

Detta har vi gjort:

Inom Fast/Casual Dining sektorn:

Nybyggnad ca 240 st restauranger av varierande typer: standard freestander, instore och mall

Ombyggnad av ca 150st restauranger, varierande omfattning, nästan alltid under pågående drift.

Reimage av ca 220st restauranger, ut och invändigt, enligt färdiga koncept samt speciella för platsen.

Utvecklat standardbyggnader för restauranger, med extremt kort byggtid (ca 8v) samt låga kostnader.

Utvecklat nya leverantörer och entreprenörer samt nya produkter för sektorn.

Inom övrig bygg- och fastighetsbransch:

Nybyggnation av postterminal

Nybyggnad av Boeing 747 hangar på Arlanda

Nybyggnad av sjukhusskök

Nybyggnad av flerfamiljsbostäder

Nybyggnad av kontor och verkstäder

Om- och tillbyggnader av bostäder, kontor, industrier

vi:

Utkiken Projekt leder alla slags projekt inom byggbranschen, på senare tid företrädesvis inom fast-food branschen. Stor erfarenhet finns efter över 20 års erfarenhet av denna enormt konkurrensutsatta marknad. Vi kan leda projekt från små ombyggnader / underhållsåtgärder till stora omprofileringsprojekt med hundratals delprojekt under stor tidspress. Vi har arbetat med projekt i hela Norden samt med specifika delar av projekt i andra länder i Europa.

 

Vi har de nödvändiga kontakterna hos branschens bästa aktörer för att kunna åta oss alla typer av projekt, närsomhelst och varsomhelst. 

 

VD sen 2003 är Hans-Åke Nilsson, som började arbeta inom byggbranschen redan 1979 och sedan 1988 arbetat inom fast-food branschen.

Vill du veta mer, kontakta mig via följande mailadress:  hansake.nilsson@utkiken.se

Kontakt

Sjöbjörnsvägen 74, 117 67 Stockholm

+46 (0)70 789 12 11

info@utkiken.se